ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2019

VERKSAMHETSPLAN 2019
VERKSAMHETS-BERÄTTELSE 2018
BALANS & RESULTAT 2018

STADGAR & POLICY

TEATERSMEDJANS STADGAR
VÄRDEGRUND & HANDLINGSPLAN
POLICY FÖR SOCIALA MEDIER