FÖRENINGSINFORMATION

DOKUMENT

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2023

Resultaträkning 2022
Balansräkning 2022
Verksamhetsplan 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Alkohol & Drogpolicy

STADGAR & POLICY

TEATERSMEDJANS STADGAR
VÄRDEGRUND & HANDLINGSPLAN

STYRELSEPROTOKOLL

2023

Protokoll 2023-01-22

2022

Protokoll 2022-01-13
Protokoll 2022-02-03
Konstituerande
Protokoll 2022-03-31
Protokoll 2022-04-28
Protokoll 2022-05-30
Protokoll 2022-06-20
Protokoll 2022-09-01
protokoll 2022-10-02
Protokoll 2022-11-06
Protokoll 2022-12-19

2021

Protokoll 2021-01-21
Protokoll 2021-02-18
Protokoll 2021-03-25
Konstituerande
Protokoll 2021-04-08
Protokoll 2021-06-03
Protokoll 2021-09-02
Protokoll 2021-10-07
Protokoll 2021-12-04

2020

Protokoll 2020-01-15
Protokoll 2020-02-13
Protokoll 2020-03-12
Protokoll 2020-03-19
Protokoll 2020-03-28
Konstituerande
Protokollsutdrag Konstituerande
Protokoll 2020-04-07
Protokoll 2020-04-27
Protokoll 2020-05-14
Protokoll 2020-06-11
Protokoll 2020-08-27
Protokoll 2020-10-01
Protokoll 2020-11-05
Protokoll 2020-11-19
Protokoll 2020-12-10

2019

Protokoll 2019-02-14
Protokoll 2019-03-21
Konstituerande
Protokoll 2019-04-04
Protokoll 2019-05-16
Protokoll 2019-06-19
Protokoll 2019-08-21
Protokoll 2019-08-22
Protokoll 2019-09-19
Protokoll 2019-10-17
Protokoll 2019-11-14
Protokoll 2019-12-12

HAR DU FRÅGOR?
KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER

Povel Andersson – Verksamhetsproducent
Telefon: 073-819 87 21
E-post: povel@teatersmedjan.se

Annie Gryth – Vik. Dramapedagog/Skapande Skola
Telefon: 076-307 86 00
E-post: annie@teatersmedjan.se