FÖRENINGSINFORMATION

DOKUMENT

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2022

Resultaträkning 2021
Balansräkning 2021
Budget 2022
Verksamhetsplan 2022
Verksamhetsberättelse 2021

STADGAR & POLICY

TEATERSMEDJANS STADGAR
VÄRDEGRUND & HANDLINGSPLAN

STYRELSEPROTOKOLL

Protokoll 2021-10-07
Protokoll 2021-09-02
Protokoll 2021-06-03
Protokoll 2021-05-06
Protokoll 2021-04-08

HAR DU FRÅGOR?
KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER

Povel Andersson – Verksamhetsproducent
Telefon: 073-819 87 21
E-post: povel@teatersmedjan.se

Sofia Prytz – Dramapedagog/Skapande Skola
Telefon: 076-307 86 00
E-post: sofia@teatersmedjan.se