OM FÖRENINGEN

Teatersmedjan är en amatörteaterförening verksam i västra Blekinge. Föreningen bildades 1990 och har genom åren vuxit sig till en stor aktör i Blekinges kulturliv med sina cirka 390 medlemmar. Teatersmedjans verksamhet består till största delen av våra barn- och ungdomsgrupper som årligen aktiverar cirka 150 barn och unga. Verksamheten består även av vuxengrupper, daglig verksamhet, skapande skola, läger, kurser, ansiktsmålning och mycket mer.

Föreningen sätter även upp sommarteater på Karlshamns Kastell som har blivit ett uppskattat sommarnöje för såväl Karlshamnsbor som turister. Varje år tar cirka 4000 besökare båten ut till vår teaterö för att njuta av äventyr, skärgård och historiska murar.

Gedigen teaterträning sedan 1990

Teatersmedjan bildades hösten 1990 i Karlshamn.

I kommunen fanns ett stort teaterintresse och flera föreningar som sysslade med sommarteater och revyer. Det fanns behov av att lära sig mer om teater och planer på att starta någon form av utbildning och kursverksamhet för teaterintresserade började smidas.

Peter Bäckström, pedagog och regissör från Malmö, kom med idéen att bilda en förening som skulle drivas i samma anda som Studioteatern i Malmö. Bengt Olsson, då aktiv inom Karlshamnsrevyn, nappade på Bäckströms idé och arbetet med att starta föreningen påbörjades.

Teatersmedjan skulle bli en amatörteater-förening, öppen för alla intresserade och inriktad på en gedigen teaterträning för barn, ungdomar och vuxna. Föreningen skulle drivas av professionella krafter vilket skulle berika amatörerna inom föreningen. Peter Bäckström, Lennart Jansson och Mats Sandelius anställdes och arbetet kunde börja.

Man skulle arbeta för att skapa teater för den lilla människan i samhället. Teatersmedjan skulle bli en mötesplats för människor med olika bakgrund och syn på livet. Olika generationer skulle skapa och spela teater tillsammans och ett lysande exempel på detta är traditionen med sommarteater på ön Kastellet i Karlshamns hamninlopp. Vidare skulle föreningen verka i västra Blekinge.