”STORMEN! – Mirandas Saga” på Kastellet 2020
Anmälan skickas in senast 15/11. Maila också en porträttbild till : post@teatersmedjan.se eller lämna in på Teatersmedjans kansli, Lokstallarna i Karlshamn.