SOMMARTEATER

TIDIGARE FÖRESTÄLLNINGAR

Pjäshistoriken började arbetas fram i samband med att Teatersmedjan fyllde 15 år. Sedan dess har det fyllts på. En förening med så många uppsättningsfulla år på nacken är värd en ordentlig dokumentation över sina verk.

Syftet är att på ett enkelt sätt kunna blicka tillbaka över alla föreställningar. Och att slippa gräva i de dammiga arkiven.

Dessutom är det få som vet hur stor och bred verksamhet som Teatersmedjan har bedrivit och fortfarande bedriver i Karlshamn och Blekinge.

GÅ TILL PJÄSHISTORIKEN