Klicka på bilden för att läsa BLTs artikel om 2017 års Ungdomsteaterfestival.