VI VET VAD SOM HÄNDE FÖRRA SEKLET,
VET DU?

Ungdomsproduktion – Lokstallarna – 2004

Kära publik, välkommen till en spännande färd genom Lokstallarnas historia!

På scenen ser ni fyra av Teatersmedjans åtta ungdomsgrupper.