URNUDÅ – har världen förändrats? 2002

Ungdomsteater – Lokstallarna – 2002

Vad är URNUDÅ?

Urtid, Nutid, Dåtid
35 ungdomar på samma scen
Tre tider, Tre grupper, Tre ledare

Se urtidsfolkets förtvivlade kamp,
Se nutidsmänniskans hets för att synas,
Se dåtidens grymma orättvisor

Utpekad, Anklagad, Dömd
Vad drev de grymma? Varför dog de unga? Vem har rätt att döma?

Har världen förändrats?