Troll-Tulas äventyr

Ungdomsproduktion – Biblioteket – 1998

11 tjejer under Ninas ledning spelade sin familjeföreställning ”Troll -Tulas äventyr” i hörsalen på Stadsbiblioteker under Lilla Kulturdagen.