Picknick på slagfältet

Vuxenproduktion – Panncentralen – 1994

Fernando Arrabal föddes i Melilla i f.d. spanska Marocko 1932. När han var fyra år gammal bröt inböreskriget ut. Hans far var bland de första som arresterades. Arrabal såg aldrig mer sin far, som försvann i Francos fängelser.

Familjen, framförallt modern, försökte med alla medel att få honom att glömma fadern, men utan resultat.

25 år gammal skrev Arrabal romanen ”Baal Babylone” som senare blev filmen ”Viva la Muerte”. Boken är en klagosång över en förlorad far.

Arrabals första teaterstycke som Teatersmedjan nu visar, var ”Picknick på slagfältet”. Den skrevs 1961 i en konventionell absurdistisk stil och blev omedelbart populär och spelades ofta världen över.

Under ett besök i Spanien 1967 hamnade Arrabal i fängelse på grund av hädisk dedikation i en av hans böcker. Han frigavs efter påtryckningar från en rad kulturpersonligheter som Mauriac, Sartre, Becket och Ionesco.

Efter denna tid förändrades Arrabals författarskap. Skådespelet ”Och de satte handklovar på blommorna är en hämnd på Francoregimen och väckte stort uppseende i hela världen genom sin blandning av erotik och politik.