TAGES BARN 

-”Var blev ni av ljuva drömmar…”

Denna föreställning fokuserar på Tage Danielsson – som person, artist och författare, men i Kabarén förekommer även texter skrivna av Hans Alfredsson och dessa båda herrar tillsammans.

Tage Ivar Roland Danielsson
5/2 1928 – 13/10 1985, en person som inte ville kalla sig någonting som slutar på –ist, utom humanist och cyklist.

Humor, 1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende.

Humanist, en person som anser att alla människor har ett värde som inte får kränkas och som har en möjlighet att utvecklas, moraliskt, estetiskt och intellektuellt och därigenom kan förverkliga sin mänsklighet.

Källa: Nationalencyklopedin