MARKNADSAFTON
-av Vilhelm Moberg

Vuxenproduktion – Lokstallarna m. fl.- 2004

På en gård bor den ensamme bonden Magni och hans piga Lovisa.

I tolv år har Lovisa arbetat för sin husbonde och under alla åren har hon inte plockat ut en enda riksdaler för sitt arbete.

I hemlighet hoppas hon att Magni en dag ska fria. Dagen kommer då Magni ska resa till marknaden för att köpa fingeringar, men är de till Lovisa?