PENSIONATET
-en tidlös plats

Tre stycken ungdomsgrupper i åldrarna 13-15 år (sammanlagt 36 skådespelare) satte tillsammans upp denna föreställning. Den första gemensamma grund grupperna hade att hålla sig till var miljön; ett gammalt pensionat.