Spår

Stödgala – Lokstallarna – 1998

Om föreställningen

Vi valde att göra en föreställning utan röd tråd. Den är ett collage där alla som ville fick delta. Likaså var det fritt att välja med vad man ville delta. Resultatet är en brokig bild av vad som känns aktuellt för olika åldersgrupper att berätta. Tonen är kanske allvarligare än vad vår publik är van vid. Stråken av svärta tydligare. En spegling av verkligheten!

Vad har då namnet SPÅR med saken att göra? Vår föreställning är som fotavtryck i nysnö. Här finns spår som kommer långt bortifrån, från tidigare föreställningar. Här finns ensamma spår på väg in i framtiden. Här finns en masssa spår och avtryck som möts, korsas, cirklar unt, försvinner…

Därutöver vill vi påminna om husets tidigare historia!