Låt oss presentera 2018 års sommarteaters byggrupp!

Bo Carlsson, Karl-Erik Larsson, Staffan Bonnedal, Rolf Olsson, Dan Lennartsson och Lennart Jansson.