Teaterträning för alla åldrar

Leken betyder allt. Tack vare leken blir vi trygga i gruppen. Fantasin och kreativiteten får flöda, vi skrattar, prövar oss fram och utvecklas tillsammans i det kollektiva arbete vi kallar teaterträning. Lekfullheten finns hos alla oavsett ålder och utgör kärnan i föreningen.

Under alla år har teaterträning kunnat erbjudas barn, ungdomar och vuxna. Det är det som gör Teatersmedjan unik.

Våra teatergrupper

BARNGRUPP

När man är 7-12 år går man i barngrupp. Under de första åren ligger fokus på lek, drama och samarbetsövningar. Det är viktigt att från början skapa trygghet och arbeta för att alla ska bli sedda och våga ta för sig. Genom leken närmar vi oss teatern.

  • 450 KR / TERMIN + ÅRLIGT MEDLEMSKAP 350KR

  • LÅGSTADIE – MELLANSTADIE

UNGDOMSGRUPP

När man är 13-19 år går man i ungdomsgrupp. I detta stadium i teaterträningen läggs mycket vikt vid produktionsarbetet. Deltagarna ska utvecklas som skådespelare och det är här man oftast arbeta med färdig text och pjäsanalys. Ungdomarna ska också kunna vara delaktiga i en produktions olika beståndsdelar. Förutom att stå på scen kan de arbeta i grupper med t.ex. scenografi, kostym, musik eller marknadsföring.

  • 550 KR / TERMIN + ÅRLIGT MEDLEMSKAP 350 KR

  • HÖGSTADIE – GYMNASIE

VUXENGRUPP

Teatersmedjans vuxengrupp utmanar sina gränser, leker, metodimproviserar och utgår från oss själva. Vi lär oss att använda våra egna känslor i egna och andras improvisationer. Vi brukar säga att vi gör teater och att vi inte spelar teater. Vi bejakar varandra, umgås mellan olika åldrar samt skapar berättelser och reflektera över det vi gör tillsamman. Jobbar med text samt sätter upp en pjäs tillsammans där vi tillämpar våra erfarenheter. Sist men inte minst har vi himla kul tillsammans

  • 800 KR / TERMIN + ÅRLIGT MEDLEMSKAP 350 KR

  • 19+ ÅR

ORD FRÅN VÅRA DELTAGARE

”Smedjan är ett ställe för personlig utveckling, lek och skratt och inte minst gemenskap”

JOHAN JANSSON

HAR DU FRÅGOR?
KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER

Povel Andersson – Verksamhetsproducent
Telefon: 073-819 87 21
E-post: povel@teatersmedjan.se

Annie Gryth – Dramapedagog/Skapande Skola
Telefon: 070-586 75 46
E-post: annie@teatersmedjan.se