Teaterträning med leken i fokus

Teaterträning med
leken i fokus

När man är 7-12 år går man i barngrupp. Under de första åren ligger fokus på lek, drama och samarbetsövningar. Det är viktigt att från början skapa trygghet och arbeta för att alla ska bli sedda och våga ta för sig. Genom leken närmar vi oss teatern. Här arbetar vi sällan med färdig text utan låter barnens fantasi, improvisationer och egna ord vägleda oss i vårt pjäsarbete.

Teaterträningen utvecklas då man är 10-12 år. Här blir lekar och övningar mer inriktade på teater. Barnen ska få en ökad inblick och medvetenhet i teaterarbetet, både som aktör och kring andra delar i en föreställning. Fortfarande arbetar gruppen fram pjäsen tillsammans och här är improvisationer en viktig del. Kanske väljer man att arbeta med ett tema som engagerar barnen.

Barnteaterfestivalen

Två terminers teaterträning avslutas med Barnteaterfestival. Den går av stapel i maj varje år och inleds alltid med en stor intern speldag. Då spelar barngrupperna upp den pjäs de arbetat fram under året som gått. Alla grupper och ledare träffas för att ha roligt tillsammans och det hålls en pampig invigning.

Alla grupper spelar sina pjäser för varandra. På kvällstid är det föräldrar och allmänhetens tur att ta del av barnens föreställningar. 

HAR DU FRÅGOR?
KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER

Povel Andersson – Verksamhetsproducent
Telefon: 073-819 87 21
E-post: povel@teatersmedjan.se

Annie Gryth – Dramapedagog/Skapande Skola
Telefon: 070-586 75 46
E-post: annie@teatersmedjan.se