Nu satsar Teatersmedjan på att engagera sina unga vuxna och startar det efterlängtade forumet Växtverket!

Målet är att skapa kulturella uttryck ur ungas perspektiv som involverar, engagerar och provocerar. Vi vill skapa ett forum där kreativa unga vuxna ges möjlighet att genom diverse projekt och uppsättningar tillsammans utforska och utveckla var ”kultur” egentligen är. Samt bana väg för framtidens kulturskapare genom professionellt stöd av verksamma kulturaktörer på armlängds avstånd och arbeta normkritiskt, feministiskt och antirasistisk för mångfald, jämlikhet och alla människors lika värde.

Så är du i åldern 19-29 år, har en grundläggande teatererfarenhet och brinner för kulturen i Blekinge?

ANMÄL DIG HÄR

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR SÖNDAGEN DEN 15:e AUGUSTI!

VAD ÄR VÄXTVERKET?

Växtverket är en tankesmedja och ett undersökande forum för unga vuxna kulturengagerade på Teatersmedjan. Med utgångspunkt från det lokala, regionala och nationella samhället diskuterar och undersöker deltagarna frågeställningarna “Vad är kultur?” och “För vem är kultur?”. Genom denna konstnärliga process, med ständig dialog med samhälle och publik, skapar Växtverket projekt och uppsättningar med blicken fäst på framtidens kulturuttryck och kulturaktörer. Uppdraget för deltagarna är att diskutera, researcha och hitta uttryck för “det allra viktigaste”. Även att låta publik eller övriga deltagare involveras i livsbejakande scenkonst som inkluderar även det svåra, farliga och obekväma.

DELTAGANDE & ANTAGNING

Växtverket tar emot intresseanmälningar löpande och tar in nya deltagare årsvis. En skriftlig intresseanmälan krävs och Teatersmedjans kansli ansvarar för att välja ut vilka som blir medlemmar i gruppen. Följande punkter prioriteras vid antagningen:

  • Deltagarna är eftergymnasiala, deltar ej i Teatersmedjans fasta teatergrupper, och har inte fyllt 29 år.
  • Deltagarna har grundläggande teatererfarenhet såsom teatergrupp, sommarteater, teaterutbildning eller liknande verksamhet.
  • Deltagarna har tid, lust och vilja att engagera sig och driva Växtverket.
  • Deltagarna brinner för att diskutera och berätta om det som behöver diskuteras eller berättas om.

Gruppen består inte av fler än 12 deltagare. Varje deltagare garanteras 2 års deltagande, så länge ovanstående punkter uppfylls. För att inkludera nya medlemmar i gruppen kan befintliga medlemmar få lämna över sin plats efter denna tiden. Innan Växtverket startas upp och de 12 platserna tilldelas kommer hänsyn tas till gruppens sammansättning avseende mångfald av till exempel kön och ålder. Om intresseanmälningarna är fler än 12 kan därför ett urval behöva göras i form av lottning eller utifrån kansliets bedömning. Verksamhets- och medlemsavgift betalas terminsvis och ska ligga på samma nivå som kostnaden för en ordinarie ungdomsgrupp på Teatersmedjan. Höstterminen 2021 ligger kostnaden på 575 kr per termin.

Nu satsar Teatersmedjan på att engagera sina unga vuxna och startar det efterlängtade forumet Växtverket!

Målet är att skapa kulturella uttryck ur ungas perspektiv som involverar, engagerar och provocerar. Vi vill skapa ett forum där kreativa unga vuxna ges möjlighet att genom diverse projekt och uppsättningar tillsammans utforska och utveckla var ”kultur” egentligen är. Samt bana väg för framtidens kulturskapare genom professionellt stöd av verksamma kulturaktörer på armlängds avstånd och arbeta normkritiskt, feministiskt och antirasistisk för mångfald, jämlikhet och alla människors lika värde.

Så är du i åldern 19-29 år, har en grundläggande teatererfarenhet och brinner för kulturen i Blekinge?

ANMÄL DIG HÄR

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR SÖNDAGEN DEN 15:e AUGUSTI!

VAD ÄR VÄXTVERKET?

Växtverket är en tankesmedja och ett undersökande forum för unga vuxna kulturengagerade på Teatersmedjan. Med utgångspunkt från det lokala, regionala och nationella samhället diskuterar och undersöker deltagarna frågeställningarna “Vad är kultur?” och “För vem är kultur?”. Genom denna konstnärliga process, med ständig dialog med samhälle och publik, skapar Växtverket projekt och uppsättningar med blicken fäst på framtidens kulturuttryck och kulturaktörer. Uppdraget för deltagarna är att diskutera, researcha och hitta uttryck för “det allra viktigaste”. Även att låta publik eller övriga deltagare involveras i livsbejakande scenkonst som inkluderar även det svåra, farliga och obekväma.

DELTAGANDE & ANTAGNING

Växtverket tar emot intresseanmälningar löpande och tar in nya deltagare årsvis. En skriftlig intresseanmälan krävs och Teatersmedjans kansli ansvarar för att välja ut vilka som blir medlemmar i gruppen. Följande punkter prioriteras vid antagningen:

  • Deltagarna är eftergymnasiala, deltar ej i Teatersmedjans fasta teatergrupper, och har inte fyllt 29 år.
  • Deltagarna har grundläggande teatererfarenhet såsom teatergrupp, sommarteater, teaterutbildning eller liknande verksamhet.
  • Deltagarna har tid, lust och vilja att engagera sig och driva Växtverket.
  • Deltagarna brinner för att diskutera och berätta om det som behöver diskuteras eller berättas om.

Gruppen består inte av fler än 12 deltagare. Varje deltagare garanteras 2 års deltagande, så länge ovanstående punkter uppfylls. För att inkludera nya medlemmar i gruppen kan befintliga medlemmar få lämna över sin plats efter denna tiden. Innan Växtverket startas upp och de 12 platserna tilldelas kommer hänsyn tas till gruppens sammansättning avseende mångfald av till exempel kön och ålder. Om intresseanmälningarna är fler än 12 kan därför ett urval behöva göras i form av lottning eller utifrån kansliets bedömning. Verksamhets- och medlemsavgift betalas terminsvis och ska ligga på samma nivå som kostnaden för en ordinarie ungdomsgrupp på Teatersmedjan. Höstterminen 2021 ligger kostnaden på 575 kr per termin.