Det är han som är Hanzon

Typ – Panncentralen – 1995

Saker man bör veta innan man ser föreställningen:

Teatersmedjans 2-åringar ser det som sin plikt, att i samarbete med den välkände logopeden Magnus Rosén, presentera den dramatiska totalupplevelsen ”Det är han som är Hanzon”.

Pjäsen ha sitt ursprung i antikens Grekland och är troligen skriven av Homeros Yngre bror M LeTodd, en framstående dramapedagog som tillbringade sina sista tio år skrivandes musikaler i vacuum.

LeTodds manus har senare återfunnits och översatts till över 80 språk.

Vi har tagit oss friheten att sätta upp ett av de mindre kända verken och tolka det…

…på vårt sätt.

”Teater är möten – Teater är rummet” citat: Magnus Rosén