Drama i skolan

Från idé till föreställning

Teatersmedjans Grupper

Teatersmedjan har under flera år genomfört ett uppskattat projekt som vi valt att kalla för ”Från idé till föreställning”.

Under en heldag, eller några kortare träffar, har mellanstadieklasser fått skapa helt nya föreställningar i fantasifullt grupparbete.

De skapar miljöer, karaktärer, synopsis, dramatiska konflikter med upplösning och slutknorr. I grupper repeterar de ihop sina föreställningar, plockar fram rekvisita, kostym och sminkar sig för att slutligen visa upp sina föreställningar för sina klasskamrater.

Passet följer skolverkets läroplan, steg för steg.
1. Börja i barnens erfarenheter
2. Leka och skapa berättelser
3. Barns tidiga skrivande
4. Estetik och kreativ kommunikation

Sagodrama för Karlshamns 4-5åringar

Teatersmedjan kan stolt, genom Kulturrådets satsning Skapande Förskola, presentera sitt nya projekt ”Sagodrama”. Samtliga 4-5-åringar i Karlshamns kommuns förskolor kommer att få möjlighet att arbeta med två av Teatersmedjans dramapedagoger under ett tillfälle á 60 minuter.

Sagodrama är ett sätt att berätta sagor där inlevelse och upplevelse ger barn möjlighet att undersöka fenomen genom drama. Barnen kommer att få följa med på ett spännande äventyr tillsammans med pedagogerna Anna Melander och Annie Risberg och deras följeslagare ”Grodan”. Normer, värderingar och könsroller utmanas och reflekteras. Endast genom att vara starka tillsammans och ta hand om varandra kommer barnen att kunna hjälpa figurerna i sagan.

Projektperiod: vecka 9-20 inklusive vecka 13.

Teatersmedjans Grupper

Inkluderingsprojekt

Teatersmedjans Grupper

Teatersmedjan erbjuder samarbeten ute i skolans verksamhet och har lång erfarenhet av Skapande Skola. Drama- och teaterpedagogiken ger ett av de starkaste och effektivaste verktygen för att skapa möten, stimulera utbyten, utveckla lärande och förståelse.

Under våren 2017 har Teatersmedjan deltagit i ett integrations- och inkluderingsprojekt på ett flertal skolor i Karlshamn kommun. Samarbetet har gett en ökad förståelse för hur likheter och olikheter berikar vardagen och samhället. I samtliga klasser märktes en snabb utveckling hur eleverna blev skickligare på att samarbeta. De fick ökat självförtroende, gav plats och lyssnade på varandra med värdegrundsarbete i fokus.

Drama- och teaterpedagogiken närmar sig samtliga ämnen och kunskapsområden på ett lekfullt och lättförståeligt sätt. Alla sinnen används för att uppnå största resultat, vilket gör att lärandet också, sätter sig i kroppsminnet.

”Så roligt detta var! Mycket stimulerande och bidrog verkligen till ett lustfyllt lärande.”

(Deltagande lärare i Karlshamn kommun.)

Genom ett drama- och teaterpedagogiskt arbetssätt kan också kraven uppfyllas på kunskap om demokrati, reflektion över samhälle och individ och att använda sig av olika uttryckssätt.

”Vi vill ha drama, som obligatoriskt ämne, precis som på Island!” 

(Deltagande elever i Karlshamn kommun.)

Att införa drama på schemat har potential att bidra till ökad samarbetsförmåga och kreativitet, stärkt språkutveckling och fördjupat lärande inom olika ämnen – i kombination med mer rörelse under skoldagen.

Är din klass eller skola intresserad av ett samarbete? Tveka inte att kontakta oss på Teatersmedjan!

Teatersmedjans Grupper

Skapande Skola

Teatersmedjans Grupper

Teatersmedjan har glädjen att genom sina pedagoger kunna erbjuda pedagogiska program inom teater och drama.

Programmen utformas efter era behov, tankar och den deltagande gruppen.
Dramaövningar och teaterlekar är grunden i vår verksamhet, lika viktiga om du är barn, ungdom eller vuxen. Genom att arbeta med denna typ av övningar skapar vi trygghet och sammanhållning. Vår tanke är att kunna erbjuda lustfyllda, annorlunda och lärorika stunder som kan väcka nya tankar och idéer hos de deltagande.

Så söker du pengar till Skapande skola

Teatersmedjans Grupper

Önskar ni en trevlig stund eller fortbildning för personalen?
En fartfylld, fantasispäckad upplevelse för klassen?
Ett nytt sätt att nå fram i era aktuella ämnen?
Bara fantasin sätter gränsen för ert program!

För er som har klasser i åk F-9 finns möjligheten att söka pengar genom Skapande skola, mer information kan ni hitta här: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/