VUXENGRUPPER

Teaterträning för vuxna

Teatersmedjans Grupper

Teatersmedjans vuxengrupp utmanar sina gränser, leker, metodimproviserar och utgår från oss själva. Vi lär oss att använda våra egna känslor i egna och andras improvisationer. Vi brukar säga att vi gör teater och att vi inte spelar teater. Vi bejakar varandra, umgås mellan olika åldrar samt skapar berättelser och reflektera över det vi gör tillsamman. Jobbar med text samt sätter upp en pjäs tillsammans där vi tillämpar våra erfarenheter. Sist men inte minst har vi himla kul tillsammans