BARNGRUPPER

Teaterträning med leken i fokus

Teatersmedjans Grupper

När man är 7-12 år går man i barngrupp. Under de första åren ligger fokus på lek, drama och samarbetsövningar. Det är viktigt att från början skapa trygghet och arbeta för att alla ska bli sedda och våga ta för sig. Genom leken närmar vi oss teatern. Här arbetar vi sällan med färdig text utan låter barnens fantasi, improvisationer och egna ord vägleda oss i vårt pjäsarbete.
Teaterträningen utvecklas då man är 10-12 år. Här blir lekar och övningar mer inriktade på teater. Barnen ska få en ökad inblick och medvetenhet i teaterarbetet, både som aktör och kring andra delar i en föreställning. Fortfarande arbetar gruppen fram pjäsen tillsammans och här är improvisationer en viktig del. Kanske väljer man att arbeta med ett tema som engagerar barnen.

Barnteaterfestivalen

Teatersmedjans Grupper

Två terminers teaterträning avslutas med Barnteaterfestival. Den går av stapel i maj varje år och inleds alltid med en stor intern speldag. Då spelar barngrupperna upp den pjäs de arbetat fram under året som gått. Alla grupper och ledare träffas för att ha roligt tillsammans och det hålls en pampig invigning.
Alla grupper spela sina pjäser för varandra. Dessutom har varje grupp en speldag då de dagtid ger sin pjäs för inbjudna skolklasser. På kvällstid är det föräldrar och allmänhetens tur att ta del av barnens föreställningar. De allra yngsta barnen brukar inte spela för skolorna.