TEATERTRÄNING

Teatersmedjans Grupper

Teaterträningen bedrivs i studiecirkelform med träff en kväll i veckan under höst- och vårterminen. Deltagarna i varje grupp är i ungefär samma ålder. Barnen träffas 1,5 timme medan ungdomar och vuxna träffas 2 timmar vid varje tillfälle.
De fast anställda pedagogerna i föreningen och ett antal cirkelledare har hand om grupperna. Oftast kommer ledarna från de egna leden och har som ungdom börjat som medhjälpare åt en mer erfaren ledare. Utbildningar sker kontinuerligt under hela året för att kunna erbjuda en kvalitativ teaterträning.
Antalet grupper varierar från år till år men i stora drag teatertränar 4 grupper per kväll, måndag till torsdag. Varje grupp består av cirka 12 deltagare.

Leken betyder allt. Tack vare leken blir vi trygga i gruppen. Fantasin och kreativiteten får flöda, vi skrattar, prövar oss fram och utvecklas tillsammans i det kollektiva arbete vi kallar teaterträning. Lekfullheten finns hos alla oavsett ålder och utgör kärnan i föreningen. Under alla år har teaterträning kunnat erbjudas barn, ungdomar och vuxna. Det är det som gör Teatersmedjan unik.

ANMÄL DIG TILL TEATERTRÄNING HÄR