BLI MEDLEM

Medlemsavgiften för verksamhetsåret Ht 2018-Vt 2019 är 350 kr för enskild medlem och 750 kr för familjemedlemskap.