MEDLEMSINFO

Vårterminen 2018

Barngrupper

Terminsstart vecka 2.
Inbetalningsinformation delas ut i grupperna under de första veckorna. Betalningen avser verksamhetsavgift för vårterminen 2018 – barngrupp (300:-). Betalas in på bank-giro 375-0866 och märks med deltagarens namn.

Lov – vecka 8 och vecka 13. Måndagen vecka 14 startar grupperna som vanligt igen trots att detta är en röd dag.

Barnteaterfestivalen – söndagen den 22 april. Alla barngrupper träffas under en heldag för att spela upp sina föreställningar för varandra. Tider kommer under våren.

Vecka 17 spelar alla barngrupper 1 föreställning var för allmänheten på sina ordinarie dagar i veckan. Exakta tider för föreställningarna kommer under våren.
Alla barngrupper, förutom Camilla & Malins och Ellinor, Thea & Rebeckas grupp, spelar även skolföreställningar under vecka 17. Skolföreställningarna spelas under dagtid, under gruppens ordinarie dag i veckan på Lokstallarna. Barnen kommer att få ansöka om ledighet i sina respektive skolor och föräldrar ansvarar för transport till och från Lokstallarna. Tider kommer under våren.

Avslutning vecka 18. Med undantag för Ellinor, Thea & Rebeckas samt Erika & Emmas barngrupp som kommer att avsluta vecka 17 i samband med föreställningen.

Ungdomsgrupper

Terminsstart vecka 3.
Inbetalningsinformation delas ut i grupperna under de första veckorna. Betalningen avser verksamhetsavgift för vårterminen 2018 – ungdomsgrupp (350:-). Betalas in på bank-giro 375-0866 och märks med deltagarens namn.

Lov – vecka 8 och vecka 13 om inte annat är överenskommet med ledare. Måndagen vecka 14 startar grupperna som vanligt igen trots att detta är en röd dag.

Vecka 19 och 20 kommer alla ungdomsgrupper att spela 2 föreställningar var för allmänheten. Exakta dagar och tider kommer under våren. Gällande Anton Elmgrens ungdomsgrupp (LÄNK) kontakta 0768 35 16 42 för föreställningsdatum.

Den 19 maj är det Teatermyller. Alla ungdomsgrupper, tillsammans med gäster från länet, spelar upp sina föreställningar för varandra under en intern festival på Lokstallarna. Exakta tider kommer men räkna med en heldag från förmiddag till natt.

Avslutning vecka 21.