TEATERTRÄNING

Teaterträning

Teatersmedjans Grupper

Teaterträningen bedrivs i studiecirkelform med träff en kväll i veckan under höst- och vårterminen. Deltagarna i varje grupp är i ungefär samma ålder. Barnen träffas 1,5 timme medan ungdomar och vuxna träffas 2 timmar vid varje tillfälle.
De fast anställda pedagogerna i föreningen och ett antal cirkelledare har hand om grupperna. Oftast kommer ledarna från de egna leden och har som ungdom börjat som medhjälpare åt en mer erfaren ledare. Utbildningar sker kontinuerligt under hela året för att kunna erbjuda en kvalitativ teaterträning.
Antalet grupper varierar från år till år men i stora drag teatertränar 4 grupper per kväll, måndag till torsdag. Varje grupp består av cirka 12 deltagare.

Leken betyder allt. Tack vare leken blir vi trygga i gruppen. Fantasin och kreativiteten får flöda, vi skrattar, prövar oss fram och utvecklas tillsammans i det kollektiva arbete vi kallar teaterträning. Lekfullheten finns hos alla oavsett ålder och utgör kärnan i föreningen. Under alla år har teaterträning kunnat erbjudas barn, ungdomar och vuxna. Det är det som gör Teatersmedjan unik.

Vårt kösystem

Hur anmäler jag mig eller mitt barn till Teaterträning?

Du kan antingen maila oss: post@teatersmedjan.se eller kontakta oss på: 076 307 86 00 (Sofia) eller 076 301 94 00 (Povel)

Vi kommer att behöva följande information från dig:
Namn, adress, telefon och personnummer.
Man får anmäla sitt barn till vår kö året det fyller 6 år.
2014 får alltså barn födda -08 ställa upp sig i kö.

Vad händer när man har anmält sig?
Man placeras i en kö där man dels får en plats utifrån hela kön, men eftersom våra grupper är åldersindelade har man också en plats i sin årskull.

Exempel:
Anders Andersson anmäler sig. Han är född 1998. Han får plats 122 i den totala kön, men före honom i den totala kön finns 14st andra som är födda -98. Inför varje höst tittar vi på vilka möjligheter vi har att starta en ny grupp och i vilka grupper det har blivit en plats ledig där vi kan ta in någon från kölistan. Vår exempelperson Anders kan alltså få en plats i en grupp i hans ålder, om t.ex. någon i den gruppen valt att hoppa av.

Han kan också få en plats om vi har möjlighet att starta en ny grupp i den ålder Anders är. När det finns en plats ledig kontaktar vi nästa person i kölistan. Oftast startar vi en ny grupp i de yngsta åldrarna. En grupp brukar oftast bestå av två årskullar, t.ex. deltagare födda -03 och -04, nästa grupp har deltagare födda -04 och -05. En grupp brukar oftast bestå av 12 deltagare och två ledare. Våra möjligheter till att starta nya grupper beror dels på tid och tillgång till lokaler, dels på vilka och hur många ledare som finns tillgängliga.

För att kunna garantera en viss kvalitet på vår teaterträning tar vi hänsyn till många omständigheter och hoppas att våra deltagare ska få en härlig tid här på Teatersmedjan!

Givetvis är du alltid välkommen med frågor till oss på ovanstående mail och telefonnummer!